Rozdanie – Włoski w tłumaczeniach. Sytuacje

Moi Drodzy, zapraszam do wzięcia udziału w Rozdaniu, w którym można wygrać najnowszą pozycję wydawnictwa Preston Publishing, czyli „Włoski w tłumaczeniach. Sytuacje” 🙂

Dodatkowo, przy zakupie jakiejkolwiek książki na stronie wydawnictwa Preston Publishing, otrzymacie zniżkę 15% na wybrane przez Was pozycje książkowe, wpisując kod rabatowy:

italianel15

Ważne!! Kod nie dotyczy zestawów, tytułów w przedsprzedaży i nie łączy się z innymi promocjami.

Kod działa od teraz do końca 2019 roku.

Regulamin Rozdania  „Włoski w tłumaczeniach. Sytuacje”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem rozdania jest autor bloga italia-nel-cuore (dalej Blog)
 2. Fundatorem nagrody jest wydawnictwo prestonpublishing.pl
 3. Rozdanie nie jest stworzone, administrowane ani sponsorowane przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Rozdanie jest prowadzone na Blogu oraz na FanPage’u italia-nel-cuore

Warunki uczestnictwa

 1. W Rozdaniu mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone
  18 lat.
 2. Warunkiem udziału w Rozdaniu jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Rozdanie trwa od 11 września 2019 r. do 18 września 2019 r. do godziny: 23:59.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone 19 września 2019 r. za pośrednictwem Bloga pod niniejszym Regulaminem oraz w komentarzu na FanPage’u.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony
  lub aplikacji ze strony Facebook’a oraz Bloga.

Zadanie do wykonania w Rozdaniu

 1. Zadanie polega na: napisz w komentarzu na Blogu lub FanPage’u, w jakich nietypowych Sytuacjach przydała Ci się znajomość języka włoskiego? UWAGA!!! (komentarze tylko w języku polskim, aby wszyscy mieli wyrównane szanse).
 2. W Rozdaniu zostanie wybranych 2. Zwycięzców.
 3. Wyboru dokona organizator Rozdania, czyli autor Bloga.
 4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda

 1. Nagrodą jest: książka „Włoski w tłumaczeniach. Sytuacje” wyd. Preston Publishing.
 2. Nagroda zostanie przesłana pocztą pod wskazany adres.
 3. Organizator ma prawo podać dane (imię i nazwisko) Zwycięzcy na FanPage’u oraz na Blogu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji,
  w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Rozdania.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Rozdania, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Rozdania, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Skan pisma reklamacji z własnoręcznym podpisem, powinien być przesłany na adres e-mail Organizatora w tytule “Rozdanie na Blogu. Sytuacje”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 5. Adres e-mail Organizatora italia-nel-cuore@outlook.com.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Rozdania będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Rozdania w trakcie jego trwania.

ZWYCIĘZCY ROZDANIA

Sebastian Świst

Emilia Górecka

wyróżnienie – Karolina (komentarz o nauce j. rosyjskiego po włosku)

oraz Mateusz Matteo

Osoby wyróżnione w rozdaniu otrzymuje także książkę „Włoski w tłumaczeniach. Sytuacje”.


0 thoughts on “Rozdanie – Włoski w tłumaczeniach. Sytuacje

 1. […] 2019 Rozdanie – Włoski w tłumaczeniach. Sytuacje Jak to się stało, że uczę […]... https://italianelcuoreblog.wordpress.com/2018/03/06/spis-tresci-bloga-italia-nel-cuore

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *