Tryb congiuntivo – nie taki straszny, jak go malują #2 (odmiana czasowników regularnych i nieregularnych)

Dzisiaj mam dla Was drugą część przygody z congiuntivo. Będzie ona dość krótka, ale i konkretna. Jest to przykładowa odmiana czasowników regularnych z każdej koniugacji, do tego wzór odmiany czasowników zwrotnych oraz czasowników posiłkowych, a więc avere i essere. Na początku formy te mogą wydać się Wam dziwne, ale wierzcie mi, że jeśli macie świetnie opanowane imperfetto, to zauważycie pewne analogie.

Pod tabelami znajdziecie dwa pliki w wersji PDF do pobrania z tabelami odmian czasowników regularnych oraz nieregularnych w con. presente i imperfetto.

Pierwszą część wpisu na temat congiuntivo znajdziecie –> TUTAJ

• Tryb congiuntivo presente to tryb łączący czasu teraźniejszego. Przy congiuntivo presente ważne jest, żeby zdanie nadrzędne było w czasie teraźniejszym, oraz żeby w zdaniu nadrzędnym i podrzędnym były inne podmioty.

• Tryb congiuntivo passato natomiast jest tybem łączącym czasu przeszłego. Konstrukcja zdania jest również dość sztywna – zdanie nadrzędne w czasie teraźniejszym jest połączone spójnikiem che ze zdaniem podrzędnym w czasie przeszłym.

budowa
I grupa II grupa III grupa zwrotne posiłkowe
parlare credere finire svegliarsi avere essere

congiuntivo presente: temat bezokolicznika + końcówki

io parli io creda io finisca mi svegli io abbia io sia
tu parli tu creda tu finisca ti svegli tu abbia tu sia
lui parli lui/lei creda lui finisca si svegli lui abbia lui sia
noi parliamo noi crediamo noi finiamo ci svegliamo noi abbiamo noi siamo
voi parliate voi crediate voi finiate vi svegliate voi abbiate voi siate
loro parlino loro credano loro finiscano si sveglino loro abbiano loro siano

congiuntivo passato: avere / essere w congiuntivo presente + participio passato

abbia parlato abbia creduto abbia finito mi sia svegliato/a abbia avuto sia stato
abbia parlato abbia creduto abbia finito ti sia svegliato/a abbia avuto sia stato
abbia parlato abbia creduto abbia finito si sia svegliato/a abbia avuto sia stato
abbiamo parlato abbiamo creduto abbiamo finito ci siamo svegliati/e abbiamo avuto siamo stati
abbiate parlato abbiate creduto abbiate finito vi siate svegliati/e abbiate avuto siate stati
abbiano parlato abbiano creduto abbiano finito si siano svegliati/e abbiano avuto siano stati
• Tryb congiuntivo imperfetto to tryb łączący czasu przeszłego imperfetto. Przy congiuntivo imperfetto ważne jest, żeby zdanie nadrzędne było w czasie przeszłym imperfetto, oraz żeby wzdaniu nadrzędnym i podrzędnym były inne podmioty.
Tryb congiuntivo trapassato jest tybem łączącym czasu zaprzeszłego trapassato. Konstrukcja zdania jest raczej dość sztywna – zdanie nadrzędne w czasie przesżłym imperfetto jest połączone spójnikiem che ze zdaniem podrzędnym w czasie zaprzeszłym trapassatoRównież pamiętać o tym, żeby w obu zdaniach wystąpiły dwa różne podmioty.
budowa
I grupa II grupa  III grupa  zwrotne  posiłkowe
parlare credere  finire  svegliarsi  avere  essere

congiuntivo imperfetto: temat bezokolicznika + końcówki

io parlassi credessi finissi mi svegliassi avessi fossi
tu parlassi credessi finissi ti svegliassi avessi fossi
lui parlasse credesse finisse si svegliasse avesse fosse
noi parlassimo credessimo finissimo ci svegliassimo avessimo fossimo
voi parlaste credeste finiste vi svegliaste aveste foste
loro parlassero credessero finissero si svegliassero avessero fossero

congiuntivo trapassato: avere lub essere w congiuntivo imperfetto + participio passato

avessi parlato avessi creduto avessi finito mi fossi svegliato/a avessi avuto fossi stato
avessi parlato avessi creduto avessi finito ti fossi svegliato/a avessi avuto fossi stato
avesse parlato avesse creduto avesse finito si fosse svegliato/a avesse avuto fosse stato
avessimo parlato avessimo creduto avessimo finito ci fossimo svegliati/e avessimo avuto fossimo stati
aveste parlato aveste creduto aveste finito vi foste svegliati/e aveste avuto foste stati
avessero parlato avessero creduto avessero finito si fossero svegliati/e avessero avuto fossero stati

congiuntivo – tabela odmiany czasowników regularnych
wersja PDF do ściągnięcia

congiuntivo – tabela odmiany czasowników nieregularnych
(congiuntivo presente i imperfetto)
wersja PDF do ściągnięcia

cdn…


6 thoughts on “Tryb congiuntivo – nie taki straszny, jak go malują #2 (odmiana czasowników regularnych i nieregularnych)

  1. […] 2018 Tryb congiuntivo – nie taki straszny, jak go malują #2 (odmiana czasowników regularnych i ... https://italianelcuoreblog.wordpress.com/2018/03/06/spis-tresci-bloga-italia-nel-cuore

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *