#matura2018 (10) Jak to powiedzieć po włosku, czyli przydatne zwroty na egzamin ustny z języka włoskiego.

Nikt nie będzie wymagać od Was byście byli Cyceronami na egzaminie ustnym z języka obcego. Niemniej jednak ważne jest by dobrze użyć pewnych zwrotów, dobrze je dobrać i użyć w odpowiedniej sytuacji. Nie ma co. Egzaminatorzy bardzo uważnie będą Was słuchać i ocenią każdą dobrze użytą frazę. Nie będą skupiać się na błędach (no chyba, że popełnicie jakiś kardynalny, ale w to nie wierzę skoro się uczyliście). Bardziej skupią się na tych poprawnych. Jakich? Takich typowych dla wypowiedzi ustnej. Takich jakie znajdziecie poniżej. I wiecie co? To nie tylko zwroty na maturę. Warto ich używać w życiu codziennym kiedy będziecie posługiwać się językiem Dantego. Na końcu notki znajdziecie wszystkie zwroty w wersji PDF do ściągnięcia.

Tutaj –> KLIKNIJ W TEN LINK przeczytacie jak wygląda, jak przebiega egzamin ustny z języka włoskiego (i w ogóle z języka obcego).

In bocca al lupo!

PRZYDATNE ZWROTY NA MATURĘ USTNĄ
Z JĘZYKA WŁOSKIEGO

Opis obrazka

 • In questa foto c’è / ci sono… – Na tym obrazku jest / są..
 • In primo piano… – Na pierwszym planie…
 • Sullo sfondo (c’è il mare che è)… – W tle (jest morze, które jest)…
 • A destra… – Po prawej stronie…
 • A sinistra… – Po lewej stronie…
 • In alto… – Na górze…
 • In basso… – Na dole…
 • Probabilmente sono… – Prawdopodobnie są…
 • Sembra che… – Zdaje się, że…
 • Al centro della foto…- po środku zdjęcia…
 • Possiamo vedere (due persone che)…- Możemy zobaczyć (dwie osoby, które)…
 • Secondo me, queste persone sono…- Według mnie te osoby są…
 • Il tempo è bello…/forse è domenica – pogoda jest ładna…/może jest niedziela
 • In questa foto ci sono alcune,-i (tu rzeczownik w liczbie mnogiej, który uzgadniamy z alcuno)…- na tej fotografii znajduje się kilka, kilku, kilkoro…
 • Secondo me, si trovano in un museo, perché…- Według mnie znajdują się w muzeum, ponieważ…
 • Il bambino a sinistra/a destra è…- Dziecko po lewej/po prawej jest…
 • In questa foto c’è una coppia…- Na tym foto jest para…
 • Si trovano in una spiaggia/al mare…- Znajdują się na plaży/nad morzem…

Budowanie wypowiedzi

 • Prima di tutto… / Soprattutto… – Przede wszystkim…
 • Inoltre… – Ponadto…
 • D’altra parte… – Z drugiej strony…
 • Comunque… – Jednak…
 • Secondo alcuni… – Według niektórych…
 • Vale la pena dire che… – Warto powiedzieć, że…
 • Non è senza importanza che… – Nie jest bez znaczenia, że…
 • Nonostante tutto… – Mimo wszystko…
 • Prendendo in considerazione… – Biorąc pod uwagę…
 • Invece… – Natomiast…
 • Infatti… – Rzeczywiście…
 • Anzi… – Co więcej…
 • In questo momento sta parlando… – W momencie mówiąc…
 • Forse…- Może…
 • Sono un appasionato di…- Jestem pasjonatem, wielbicielem…
 • Sono un amante di…- Jestem miłośnikiem…
 • A mio avviso…- Moim zdaniem…
 • Qualcuno mi ha detto che…- Ktoś mi powiedział, że…
 • In conseguenza… – W rezultacie…
 • Nel caso in cui… – W przypadku, gdy (w którym)…
 • Tutto sommato… – Podsumowując…
 • Alla fine… – W końcu…
 • In conclusione… – Podsumowując…

Wyrażenie opinii

 • Secondo me… – Według mnie…
 • Penso che… – Myślę, że…
 • Mi pare che… – Wydaje mi się, że…
 • Ho impressione che… – Mam wrażenie, że…
 • Sono convinto che… – Jestem przekonany, że…
 • A mio parere… – Moim zdaniem…
 • Non sembra…- Nie wydaje się…
 • Voglio dire che… – Chodzi mi o to, że…
 • A dire il vero… – Prawdę mówiąc…
 • Non c’è dubbio che… – Nie ma wątpliwości, że…
 • Una cosa essenziale è…- Rzeczą najważniejszą jest…

Zgadzanie się

 • Sono d’accordo… – Zgadzam się…
 • Sì, è vero…- Tak, to prawda
 • Infatti…- Istotnie
 • Esattamente…- Dokładnie
 • Hai ragione – Masz rację
 • Sono della stessa opinione – Jestem tego samego zdania
 • È vero che… – To prawda, że…

Wyrażanie innego zdania

 • Non sono d’accordo… – Nie zgadzam się…
 • Non hai ragione – Nie masz racji
 • Hai torto – Nie masz racji
 • Non sono convinto… – Nie jestem przekonany…
 • Non mi sembra probabile che… – Nie wydaje mi się prawdopodobne, że…
 • Non è vero che… – To nieprawda, że…
 • Non la vedo così…- Ja tego tak nie widzę…
 • Non sono d’accordo con la tua (sua) versione perché…- Nie zgadzam się z Twoją (Pana, Pani) wersją ponieważ…

Wyrażanie niezdecydowania

 • Non sono sicuro… – Nie jestem pewien…
 • Non lo so… – Nie wiem…
 • Non ho alcuna esperienza… – Nie mam żadnego doświadczenia…
 • Non ho una pallida idea… – Nie mam zielonego pojęcia…
 • Non sono certo, ma suppongo che… – Nie jestem pewien, ale przypuszczam, że…

Przydatne zwroty na maturę ustną z języka włoskiego (wersja PDF)


0 thoughts on “#matura2018 (10) Jak to powiedzieć po włosku, czyli przydatne zwroty na egzamin ustny z języka włoskiego.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *