Jak się nazywają po włosku włoskie ministerstwa?

Nie znam chyba nikogo, kto, czytając bądź słuchając jakichkolwiek wiadomości, nie zetknął się z tymi politycznymi. Minister zrobił to, minister zrobił tamto, odwołano cały rząd, powołano nowy, albo jakaś inna afera związana z politykami. Choćbyśmy zamknęli się w ciemnym pokoju to prędzej czy później i tak czeka nas jakaś dawka takich wiadomości.

presidenza

Czy to w Polsce, czy to we Włoszech, zawsze przeczytamy o danym rządzie, ministrach i wiceministrach. Żeby państwo nie było „teoretyczne”, pewni ludzie stoją na pewnych stanowiskach. Nie raz i nie dwa słyszeliśmy o ministrze spraw wewnętrznych czy o ministrze zdrowia. Przez ostatnie dwa lata, Polki i Polacy jesteśmy zewsząd atakowani polityką. Nie o tym chcę tu pisać, bo nie czas i nie miejsce przede wszystkich na polityczne dyskusje.

Sala posiedzeń Rady Ministrów

Czasami na różnych forach, grupach czy fan page’ach czytam zapytania ludzi jak przetłumaczyć takie, czy inne ministerstwo. Jednym przydaje się to do pracy, inni traktują, jako ciekawostkę, a jeszcze inni chcą w spokoju słuchać wiadomości w radiu i nie zastanawiać się, o którym ministerstwie mowa. Zatem poniżej znajdziecie listę ministerstw wchodzących w skład Rady Ministrów Włoch, którego premierem jest (jeszcze) Paolo Gentiloni.

Rada Ministrów WłochConsiglio dei Ministri della Repubblica Italiana

Premier – Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana

Minister Spraw Wewnętrznych – Ministro dell’Interno

Minister Sprawiedliwości – Ministro della Giustizia

Minister Spraw Zagranicznych – Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Minister Obrony – Ministro della Difesa

Minister gospodarki i finansów – Ministro dell’Economia e delle Finanze

Minister rozwoju gospodarczego – Ministro dello Sviluppo Economico

Minister infrastruktury i transportu – Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Minister pracy i polityki społecznej – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con Delega alle Politiche Giovanili

Minister kultury – Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Minister zdrowia – Ministro della Salute

Minister edukacji, szkolnictwa wyższego i badań naukowych – Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Minister środowiska – Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Tare

Minister rolnictwa i leśnictwa – Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Minister ds. kontaktów z parlamentem – Ministro per i Rapporti con il Parlamento

Minister ds. administracji publicznej i deregulacji – Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

Minister ds. regionalnych – Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie

Minister ds. spójności terytorialnej – Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno

Minister ds. sportu – Ministro per lo Sport


3 thoughts on “Jak się nazywają po włosku włoskie ministerstwa?

  1. […] 2018 Rzym na każdy miesiąc – Kalendarz 2018 (wersja pdf) Jak się nazywają po włosku włos... https://italianelcuoreblog.wordpress.com/2018/03/06/spis-tresci-bloga-italia-nel-cuore
  2. […] 2018 Rzym na każdy miesiąc – Kalendarz 2018 (wersja pdf) Jak się nazywają po włosku włos... https://italiailmiocuore.pl/2018/03/06/spis-tresci-bloga-italia-nel-cuore

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *