#matura2018 (9) najładniejszy albo najbrzydszy, a może po prostu lepszy? Stopniowanie przymiotników włoskich.

Zapraszam na kolejny wpis dotyczący zagadnień związanych z maturą 2018 z języka włoskiego. Wpis powstał głównie z myślą dla członków fejsbókowej grupy –> MATURA – język włoski, do której serdecznie zapraszam.

Zajrzyj także do grupy italomaniacy.plgdzie znajdziesz dość pokaźną ilość italomaniaków (jak sama nazwa wskazuje 😉 ). Zachęcam także do polubienia fan page’a na facebook’u italia-nel-cuore.

Poniższy wpis dotyczący stopniowania przymiotników w języku włoskim, znajdziecie na końcu notki pod postacią pliku pdf. Zawsze będzie on w plikach, tak aby można było sobie go ściągnąć i wydrukować. Pomyślałem, że tak będzie wygodniej dla wszystkich, którzy chcą sobie kompletować tego typu wpisy ?

Przymiotnik

(stopniowanie)

stopniowanie przymiotnika

 • stopniowanie przymiotników umożliwia porównywanie natężenia tej samej cechy
 • przymiotniki tworzą 3 formy: stopień równy: ładny, stopień wyższy: ładniejszy i stopień najwyższy: najładniejszy
 • wyróżnia się trzy typy stopniowania: regularne, nieregularne i opisowe

stopniowanie przymiotników w języku włoskim

stopniowania przymiotników dokonuje się w dwojaki sposób:

 1. przez porównywanie = stopniowanie względne
  Mio marito è il più buono (il migliore) di tutti.  – Mój mąż jest najlepszy ze wszystkich.
 2. bez porównywania = stopniowanie bezwzględne
  Mio marito è buonissimo (lub: molto buono). – Mój mąż jest bardzo dobry.

stopniowanie względne – relativo: più, il più
stopień równy – grado positivo

typowe dla tego stopnia są wyrażenia: così…come – tak…jak, tanto…quanto – tak…jak

Andrea è così buono come Maria. – Andrzej jest równie dobry jak Maria.
Andrea è tanto buono quanto bravo. – Andrzej jest równie dobry jak zdolny.
Maria è tanto simpatica quanto intelligente. – Maria jest tak samo sympatyczna jak inteligentna.
Maria è così simpatica come Diana. – Maria jest tak sympatyczna jak Diana.

stopień wyższy – grado comparativo
stopień wyższy = stopień równy + più

buono, più buono – dobry, lepszy (dosł. bardziej dobry)

Stopień wyższy tworzy się za pomocą:

– przyimka: di, jeżeli porównanie dotyczy rzeczo­wnika:
Andrea è più buono di Maria. – Andrzej jest lepszy (bardziej dob­ry) od Marii.

– spójnika: che, jeżeli porównanie dotyczy przymio­tników i czasowników
Andrea è più buono che bravo. – Andrzej jest lepszy (bardziej dobry) niż zdolny.
Andrea preferisce studiare che lavorare. – Andrzej woli uczyć się niż pracować.

stopień najwyższy – grado superlativo
stopień najwyższy = stopień równy + il più

buono, più buono, il più buono – dobry, lepszy (dosł.: bardziej dobry), najlepszy (dosł. najbardziej dobry)

Andrea è il più buono di tutti. – Andrzej jest najlepszy (najbardziej dobry) ze wszystkich.

 • typowe dla tego stopnia są wyrażenia

il più…di – najbardziej…z, il più…fra – najbardziej…pomiędzy, il più…che – najbardziej..z
il meno…di – najmniej..z, il meno…fra – najmniej…miedzy, il meno…che – najmniej..z

 • stopień najwyższy można tworzyć także

– powtarzając przymiotnik
Ha gli occhi azzurri azzurri. – Ma intensywnie niebieskie oczy.

– poprzez poprzedzenie przymiotnika przedrostkiem: arci, ultra, stra, sopra, sovra, super, extra, iper
straricco – przebogaty; stragrande – przeogromny; supersonico – ponaddźwiękowy; ipersensibile – nadwrażliwy

kliknij w tabelę aby powiększyć

* niektóre przymiotniki zachowały w stopniu najwyższym bezwzględnym końcówki łacińskie

errimo: misero – nędzny, miserrimo – bardzo nędzny; celebre – sławny, celeberrimo – bardzo sławny; – entissimo: benefico – dobroczynny, beneficentissimo – niezwykle dobroczynny, magnifico – wspaniały magnificentissimo – niezwykle wspaniały

stopniowanie może mieć również charakter negatywny:

typowe dla tego stopnia są wyrażenia: meno…di – mniej od, mniej niż, meno…che – mniej od, mniej niż

Andrea non è più buono di Maria. – Andrzej nie jest lepszy od Marii.
Andrea è meno buono di Maria. – Andrzej jest mniej dobry od Marii.
Andrea non è tanto buono quanto bravo. – Andrzej nie jest tak dobry, jak zdolny.
Andrea è meno buono che bravo. – Andrzej jest mniej dobry niż zdolny.
Andrea è il meno buono di tutti. – Andrzej jest najmniej dobry ze wszystkich.

stopniowanie bezwzględne – assoluto: dotyczy tylko stopnia najwyższego
stopień najwyższy bezwzględny przymiotników może być tworzony na dwa sposoby:

 1. porzedzając postać stopnia równego przysłówkami: molto, tan­to, assai:
  stopień najwyższy = molto / tan­to / assai + stopień równy
 2. dodając do tematu przymiotnika przyrostek: issimo
  stopień równy + końcówka: issim

molto buono lub buonissimo – bardzo dobry, znakomity, świetny, wspaniały, niezwykły

Andrea è molto bravo. = Andrea è bravissimo.- Andrzej jest bardzo zdolny.
La pizza è molto buona (lub: buonissima). – Pizza jest bardzo dobra, wyśmienita.

Przymiotnik – stopniowanie (teoria) wersja pdf


0 thoughts on “#matura2018 (9) najładniejszy albo najbrzydszy, a może po prostu lepszy? Stopniowanie przymiotników włoskich.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *