#matura2018 (5) – jak wygląda egzamin ustny z języka włoskiego?

Zapraszam na kolejny wpis dotyczący zagadnień związanych z maturą 2018 z języka włoskiego.

Poniższy wpis dotyczący egzaminu ustnego z języka włoskiego, znajdziecie na końcu notki pod postacią pliku pdf. Zawsze będzie on w plikach, tak aby można było sobie go ściągnąć i wydrukować. Pomyślałem, że tak będzie wygodniej dla wszystkich, którzy chcą sobie kompletować tego typu wpisy ?
Na końcu notatki znajdziecie także dwa pliki pdf z przykładowymi zestawami egzaminacyjnymi – egzamin ustny.

Jak przebiega egzamin maturalny ustny z języka włoskiego?

Choć do matury jeszcze dużo czasu, to warto jednak wiedzieć, co nas czeka – jeśli chodzi o sam egzamin, jak wygląda, ile czasu trwają poszczególne jego elementy i jaką maksymalnie punktację możemy zdobyć.

            Egzamin ustny z języka włoskiego będzie trwał ok. 15 minut. Oczywiście wszelkie sprawy organizacyjne wydłużą czas przebywania w sali. W czasie tych 15 minut zdążycie odpowiedzieć na 3 pytania zawarte w zestawie egzaminacyjnym, który wylosujecie sami, osobiście, własną ręką zaraz po wejściu do sali egzaminacyjnej.

Co znajdziesz w zestawie, który wylosujesz? Będą tam czekać na Ciebie cztery elementy, takie pytania-zadania:

rozmowa wstępna, która nie podlega ocenie – egzaminujący zadaje kilka pytań związanych z zainteresowaniami zdającego. Lista pytań do wyboru zamieszczona jest wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. Celem rozmowy jest umożliwienie zdającemu oswojenie się z sytuacją egzaminacyjną. Na tę rozmowę przewiduje się ok. 2 minut, nie dłużej.

rozmowa z odgrywaniem roli – zdający ma ok. 30 sekund na zapoznanie się z poleceniem zadania. Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają role wskazane w poleceniu. Role przyjmowane przez zdającego odpowiadają doświadczeniom życiowym osoby nastoletniej lub stawiają go w sytuacjach typowych, np. bar, ulica, sklep. W trakcie rozmowy, zdający musi odnieść się do czterech elementów wskazanych w poleceniu i rozwinąć swoją wypowiedź. Istotne jest również, aby zdający w sposób właściwy reagował na wypowiedzi egzaminującego. Na tę część egzaminu przeznaczonych jest ok. 4 minut, w tym czas na zapoznanie się z treścią polecenia.

opis ilustracji i odpowiedź na 3 pytania – w zestawie znajdziecie ilustrację, którą w prawidłowy sposób należy opisać. Należy określić przede wszystkim trzy ważne elementy, bez których ciężko będzie nam zdobyć punkty. Jest to: określenie miejsca, osoby (jeśli się znajdują) oraz wykonywane czynności przez te osoby. Dlatego też dobrze byłoby znać słownictwo związane z opisem człowieka, jego wygląd zewnętrzny oraz cechy charakteru, które niejednokrotnie można wyczytać z fotografii. Opisując obrazek powinniśmy pamiętać także do rozwijania swojej wypowiedzi. Warto do tego używać przymiotników, np. na obrazku znajduje się chłopak (zaznaczyliśmy wypowiedź). Chłopak jest wysoki i ma blond włosy (rozwinęliśmy wypowiedź). Na obrazku widzimy most (zaznaczyliśmy wypowiedź). Most jest drewniany i długi (rozwinęliśmy wypowiedź). To wszystko jest punktowane. Na to zadanie przeznacza się ok. 3 minut.

wypowiedź na podstawie materiału stymulującego oraz odpowiedź na dwa pytania – nie ma, co ukrywać. To najtrudniejsza część egzaminu. Zdający ma aż 1 minutę na zapoznanie się z poleceniem i treścią zadania. Zdający wybiera element z materiału stymulującego, który jego zdaniem najbardziej pasuje bądź spełnia określone warunki, które zawarte są w poleceniu. Należy uzasadnić swój wybór a także uzasadnić, dlaczego odrzuciło się pozostały materiał. W dalszej części należy odpowiedzieć na pytania zadane przez egzaminatora. Pytania te również widzi tylko egzaminujący. Należy odpowiadać pełnymi zdaniami i nie ograniczać się do zdawkowych odpowiedzi, takich jak „”, „no”, „perché no?”. Na to zadanie przewidziane jest ok. 5 minut, włączając w to minutę na zapoznanie się z treścią.

Jak podliczymy czasy na poszczególne zagadnienia, to wyjdzie nam ok. 15 minut. Wierzcie mi, że da się odpowiedzieć na te wszystkie zagadnienia w tym czasie właśnie.

Za cały, dobrze zdany egzamin ustny można otrzymać maksymalnie 30 punktów:
– za sprawność komunikacyjną w ciągu całego egzaminu – od 0 pkt 18 pkt
– zakres użytych środków leksykalno-gramatycznych w ciągu całego egzaminu – od 0 pkt do 4 pkt
– poprawność użytych środków leksykalno-gramatycznych w ciągu całego egzaminu – od 0 pkt do 4 pkt
– wymowa w ciągu całego egzaminu – od 0 pkt do 2 pkt
– płynność wypowiedzi w ciągu całego egzaminu – od 0 pkt do 2 pkt

Należy pamiętać, że oceniane jest to jak mówimy, co mówimy, czy odpowiedzi są na temat. Nie ma tu miejsca na tzw. lanie wody. Egzaminujący ocenia nasz zasób słów i struktur gramatycznych oraz prawidłowe ich użycie i ewentualny stopień zaburzenia komunikacji w razie źle użytej konstrukcji. Wymowa i płynność wypowiedzi oceniana jest pod kątem naszego zacinania się oraz ocenia się poprawność akcentowania pojedynczych dźwięków. Dlatego też warto przed lustrem ćwiczyć cały czas wyraźną wymowę. Wiem, że stres związany z egzaminem oraz blokada w mówieniu nie są najlepszym przyjacielem zdającego, ale jeśli ktoś podchodzi do egzaminu maturalnego, musi mieć świadomość, pod jakim kątem będzie oceniany.

Egzamin ustny jest tak skonstruowany, że nie ma możliwości wyboru zadań, od którego chcemy zacząć egzamin. Nie ma też możliwości wracania do pytania wcześniejszego. Oznacza to, że jeśli będziemy chcieć zacząć od opisu obrazka to nie możemy wrócić do zadania z odgrywaniem roli. Pytanie przepada, a co najważniejsze, przepadają nam cenne punkty.

Aby zdać egzamin ustny z języka obcego, należy mieć minimum 9 punktów, czyli 30 % egzaminu należy zaliczyć.

Aha, no i jeszcze jedno, co z pewnością Was interesuje. Wszystkie pytania-zadania są napisane w języku polskim. Natomiast pytania zadawane przez egzaminującego są oczywiście w języku włoskim.

egzamin ustny – przykładowe zadania – język włoski (1)
egzamin ustny – przykładowe zadania – język włoski (2)
Matura ustna z języka włoskiego – tekst notatki (pdf)


3 thoughts on “#matura2018 (5) – jak wygląda egzamin ustny z języka włoskiego?

  1. […] 2017 #matura2018 (5) – jak wygląda egzamin ustny z języka włoskiego? #matura2018 (6) –... https://italianelcuoreblog.wordpress.com/2018/03/06/spis-tresci-bloga-italia-nel-cuore
  2. […] 2017 #matura2018 (5) – jak wygląda egzamin ustny z języka włoskiego? #matura2018 (6) –... https://italiailmiocuore.pl/2018/03/06/spis-tresci-bloga-italia-nel-cuore

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *